မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Thursday, 30 June 2016

မိုးရြာျခင္းအႏုပညာ(၇).....
 
 
 
 
 
 
 
 
ေစာင့္ေနေသာ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားကို ရြာခ်လိုက္သည္
အိတ္တစ္လံုး.. ကိုယ္တစ္ခုႏွင့္.. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္လိပ္..
တိတ္တိတ္ပုန္း ဗြက္မ်ားသည္ သူတလူငါတမင္း ခုမွ ထလာၾက၏
ေျမသင္းန႔ံ ရွဴေနရသည္ကိုက ယားက်ိက်ိျဖစ္သည္
ေစာင့္ေနသည့္အရာ လာမည္ေလာ
မိုးတိတ္မည္ေလာ
တစ္ခုမွ်ျဖစ္မလာလည္း ရပါသည္
အရာရာတိုင္းသည္ တခါတရံ ရုပ္ဆိုးတတ္ၾကသည္သာ။(Craton)

No comments: