မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Friday, 24 June 2016

မိုးရြာျခင္းအႏုပညာ(၆).....ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ ခ်ဥ္ျပီးစပ္တယ္
လူေတြနဲ႔ေဝးရာ..
ငါ့သီးျခားကမာၻေလးဆီ..။ 
(Craton)

No comments: