မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Friday, 25 March 2011

ငလ်င္ဒဏ္ခံရျပီးေနာက္ တာေလျမိဳ႔၏ျမင္ကြင္း


http://kengtong.weebly.com/4/post/2011/03/myanmar-earthquake.html

No comments: