မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Thursday, 24 December 2009

All I Want For Christmas....

I'm looking outside its cold

makes me want someone to hold
Bringing back memories of you
why can't my wish just come true
I don't need furs or rings
None of those fancy things
Santa, I've been really nice
Naughty? Um..just once, not twice
If my wish can come true
I hope he'll be bring me you...!!!


Cathy Boulanger


1 comment:

အႏိႈင္းမဲ့ said...

Santa ka busy nay tal tae..sis
aeဲ di dot..hnine ka pae sis twar chin
tae nay yar ko lite pote mal lay..
bal lo lae ? aဲ!! dar pay mae (Furs) tot yeu khae par naw.. sis aye nay mar soe loe par (Rings)ko lae yeu khae par..lan mar pite san pyat twar yin lo ya mal ya pop..nawwwww :P

** your wish may come true **