မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Tuesday, 14 July 2009

The Beauty Of Ocean Wave
ပန္းခင္းေလးပို႔ေပးေသာ သဘာ၀ပင္လယ္ေရလိွဳင္းပံုမ်ားကို ခင္းက်င္းပါသည္။

No comments: