မိုးေငြ႔ဆိုတာ...ေကာ္ဖီခါးခါးအၾကိဳက္နဲ႔ ဖက္ရွင္တအားမိုက္သူေပါ့...း)

Saturday, 28 February 2009

အစရဲ႕အဆံုးငါသြားမယ္. အေ၀းဆံုးခရီး

ငါ့ေနာက္ေၾကာမွာပဲ
ဆံုးေနေလရဲ႕...။

ငါသိခ်င္တဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္
ငါ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာပဲ
ဆံုးေလရဲ႕....။

ငါလိုခ်င္တဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ
ငါ့ႏွလံုးသားထဲမွာပဲ
ဆံုးေလရ႕....။

အသြားခင္ကတဲက
အေ၀းဆံုးက္ုိေရာက္ႏွင့္ေနခဲ့
ဘာမွမသိခင္ကတဲက
အားလံုးကိုသိႏွင့္ေနခဲ့
ဆင္းရဲမြဲေတစြာနဲ႕ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနခဲ့ပါေပါ့...။ ။ သာဂဒိုး (ေတာင္ၾကီး)

No comments: